Tie kriisin yli

Aamulehti 18.5.2020

Suomi avaa yhteiskuntaa pienin askelin. Kouluun palattiin, kiinni pitämiseen ei valmiuslain puitteissa ole enää edellytyksiä. Kirjastot lainaavat taas kirjoja, ulkoliikuntapaikoilla voi käydä harrastamassa ja ravintoloiden avaamista suunnitellaan. Samalla kuitenkin on muistettava, ettei kriisi ole ohi. Ohjeita on edelleen noudatettava.

Kouluissa erityistä huomiota kiinnitetään turvalliseen oppimis- ja työympäristöön. On todennäköistä, että tiukkoja ohjeita noudatetaan syksylläkin, joten käytäntöjen luominen on hyödyllistä. Lastenhoidosta vapautuva aika mahdollistaa monen vanhemman täysipainoisemman keskittymisen työhön.

Yritysten tukemisen tarve on korostunut koko kriisin ajan, jotta vältetään mittava konkurssiaalto ja massatyöttömyys. Tulevan haasteen luo työllisyyden hidas palautuminen ja yritysten investointikyvyn heikkeneminen.

Suomen ratkaisut ovat olleet nopeita ja tehokkaita. On selvää, ettei olemassa olevien rahoituskanavien kautta hoidettu rahoitus ole paras kriisituen järjestelmä, mutta se vastasi äkilliseen tarpeeseen. Elinkeinoministeri Lintilä vertasi osuvasti, ettei talon palaessa kannata rakentaa uutta putkistoa, vaan avata olemassa olevat hanat.

Tukien jako saatiin nopeasti toimimaan kuntien, ELY-keskusten ja Business Finlandin kautta. Lisäksi on ollut käytettävissä Finveran lainoitus ja Tesin pääomituskanavat. Viime torstaina hallitus päätti kustannustuesta, joka on suoraan ohjattu yritysten, yhdistysten ja säätiöiden koronosta aiheutuviin ongelmiin.

Tänään aukeaa myös korona-kriisituki maatilakytkentäisille yrityksille ja kalatalouteen. Näin tuomme aiemmista tuista ulosjääneet yrityksiä samalle viivalle muiden kanssa.

Ravitsemusliikkeiden ahdinkoon suunnattu tukipaketti, joka pitää sisällään myös työllistämistuen ravintoloiden avauduttua on eduskunnan käsittelyssä.

Vesa Vihriälän johtama talousprofessorien selvitysryhmä arvioi, että tuotanto ja työllisyys notkahtavat kasvu-uraltaan pitkäksi aikaa. Selvitysryhmä näkee hallituksen toimet hyvinä ja esittää lisätoimenpiteitä kriisistä selviytymiseen. Ryhmä kiinnittää huomiota myös tulevaisuuden välttämättömään taloudenkorjaustyöhön.

Hallituksen keinovalikoima on oltava laaja kriisistä selviämiseen ja uuden kasvun aloittamiseen. Seuraava elvytyslisätalousarvio hyväksyttäneen kesäkuun alussa, jossa on mukana kuntien merkittävä tukeminen. Julkisten investointien avulla pyritään myös käynnistämään yhteiskuntaa uudelleen.

Suomen pitää olla valmis harkitsemaan euroalueen yhteisiä välttämättömiä toimia julkisen talouden rahoitustarpeiden kattamiseksi ja taloudellisen vakauden turvaamiseksi. Samalla on pidettävä huoli kaikkein heikompiosaisista, jotka jo ennen tätä kriisiä olivat kaikkein haavoittuvampia.

Mielestäni tärkeintä talouden tervehdyttämisessä on, että mahdollisimman monella suomalaisella olisi töitä. Myös työ kriisin helpottamiseksi on jatkuvaa. Kiitos kuuluu kaikille, jotka eivät ole antaneet tämän kurimuksen edessä periksi, vaan taistelevat vastaan. Yhdessä Suomi selviää tästäkin.

Leave a Reply

Close Menu