Pirttilahti ja Savola: Budjetista turvaa talveksi.Keskustan kansanedustajat Arto Pirttilahti Mänttä-Vilppulasta ja Mikko Savola Ähtärissä pitävät hyvänä, että hallituksen budjettiriihessä kyettiin löytämään ratkaisuja tavallisten ihmisten kohonneiden elinkustannusten kattamiseen.Keskeisinä vaikuttavina keinoina Pirttilahti ja Savola näkevät hintojen nousuun vastaavat indeksikorotukset, verovähennysmahdollisuuden suurista sähkölaskuista, sekä sähkön arvonlisäveron alentamisen. Lapsiperheisiin ja pienituloisiin kohdentuvina tärkeitä keinoja ovat päivähoitomaksujen pienentäminen, kelan kautta haettava erillistuki ja asumislisän korottaminen. Polttoaineiden hinnan alentamiseksi polttoaineen jakeluvelvoitetta alennetaan 7,5 prosenttiyksiköllä myös vuonna 2023.Valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtajana toimiva Pirttilahti pitää tärkeänä työnalla olevien väylähankkeiden valmistumisen varmistamista inflaatiokorotuksella, erityisesti 3-tien hankkeiden osalta.

  • Ammattikoulujen ohjaavien opettajien pääseminen pysyvän rahoituksen piiriin ja pelastajakoulutuksen vuonna 2024 laajentamiseen myönnetty valmistelurahoitus ovat myös hyvin merkityksellisiä, Pirttilahti korostaa.


Valtion T&K-toiminnan rahoituksen kokonaissummaksi arvioidaan 2,4 miljardia euroa vuonna 2023. Tämä tukee tavoitetta tutkimus- ja kehittämismenojen nostamisesta 4 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä, Pirttilahti toteaa.Ulkoasiainvaliokunnassa ja Maa ja Metsätalousvaliokunnassa istuva Savola painottaa ratkaisuja, joilla parannetaan jokaisen arjen turvaa.

  • Esimerkiksi maatiloilla kustannuskehitys on jo pitkään ollut katastrofaalinen ja siksi on tärkeää, että venäjän hyökkäyssodasta johtuvan energiakriisin ja hintojennousun kustannuksia kotitalouksille pystytään tasaamaan laajalla paketilla. Niin ikään tärkeää on, että selvitystä tehdään myös tuotantotilojen auttamisesta energiakriisissä, Savola muistuttaa.


Savola on myös tyytyväinen suupohjan radan saamasta rahoituksesta ja parantamisen suunniteluun varatun rahan säilymisestä budjetissa.Pirttilahti ja Savola kiittävät hallitusta menokehyksessä pysymisestä. Budjetin ollessa edelleen reilusti alijäämäinen on kestävää pitää kiinni sovituista raameista. Tämä budjetti tuo turvaa talveksi, kansanedustajat toteavat.

Leave a Reply

Close Menu