MINULLE
TÄRKEÄÄ

SUOMI ON TULEVAISUUDESSAKIN HYVÄ PAIKKA ASUA, KUN HYÖDYNNÄMME ALUEIDEMME JA IHMISTEN ERILAISUUDEN VOIMAN. YHDESSÄ RAKENNAMME TURVALLISTA ARKEA JOKA PUOLELLA SUOMEA.

Turvallinen arki vauvasta vaariin

Jokaisen on voitava tuntea turvallisuutta omassa elämässään kaikissa elämänvaiheissa. Yhteiskunnan on tarjottava hyvä perusturva ja tilanteen mukaan joustava turvaverkko. Turvallisuus on myös tietoutta siitä, että tarvittaessa poliisi on saatavilla, saan sairastuessani hoitoa, läheiseni voivat hyvin ja kotini on oma paikkani.

Osaava kasvu koko maakunnassa

Haluan, että kaikille on tarjolla yhdenvertaiset mahdollisuudet menestyä ja hyödyntää omia vahvuuksiaan. Pirkanmaalla elinvoimaisuuden ja saavutettavuuden sekä osaamisen ja kansainvälisyyden on ulotuttava joka nurkkaan. Nuorten on saatava laadukasta koulutusta ja mahdollisuus elämänsä rakentamiselle. Alueen yrityksille on taattava osaava työvoima.

Yrittäjyydellä ja biotaloudella toimeentuloa

Suomalainen yrittäjyys on vahvasti nostanut Suomen taloutta viime vuosina, kun sen tieltä on raivattu esteitä. Suomalainen ruoka on maailman parasta. Maanviljelijän kustannuksella tehdyn halpuuttamisen aika on ohi. Pystymme tuottamaan energiamme ja vientituotteemme tehokkaasti ja ilmastoystävällisesti. Tästä arvokkaasta työstä on saatava oikeudenmukainen korvaus.

Turvallinen arki vauvasta vaariin.

Jokaisen on voitava tuntea turvallisuutta elämässään sen eri vaiheissa. Turvallisuutta on tietää, että poliisi on saatavilla, sairastuessani saan hoitoa, läheiseni voivat hyvin ja kotini on oma paikkani.

Osaavaa kasvua koko Pirkanmaalla.

Haluan kaikille tilaa menestyä ja hyödyntää vahvuuksiaan. Elinvoimaisuuden ja saavutettavuuden sekä osaamisen ja kansainvälisyyden on ulotuttava Pirkanmaan joka nurkkaan. Yrityksille on taattava osaava työvoima.

Yrittäjien puolella.

Suomalainen yrittäjyys on nostanut Suomen taloutta, kun tieltä on raivattu esteitä. Yritteliäisyyteen ja toimeliaisuuteen on kannustettava.

Huolenpitoa kaikista.

Tarvitsemme hyvän perusturvan ja tilanteen mukaan joustavan turvaverkon. Kukaan ei saa pudota kyydistä. Perheet ansaitsevat tukea. Eläkeläisten toimentulosta ja palveluista on pidettävä kiinni. Nuorten on saatava laadukasta koulutusta ja mahdollisuus elämänsä rakentamiseen.

Tasapainoinen Pirkanmaa.

Koko maakunta menestyy, kun vahvan keskuskaupungin ympärillä on vireitä pikkukaupunkeja ja elävä maaseutu.

Yhteydet kuntoon.

Tiet ja radat ovat Suomen verisuonisto ja tietoliikenneyhteydet hermoverkko. Pulssin täytyy tuntua ja tiedon liikkua koko maassa.

Metsistä elinvoimaa.

Ilmastonmuutos on maaseudulle mahdollisuus. Metsät ovat oikein hoidettuna voimavara eikä niitä pidä museoida. Hiilineutraali Suomi tarvitsee puhdasta kotimaista bioenergiaa.

Biotaloudella toimeentuloa.

Biotaloudessa on puhtia. Suomalainen ruoka on maailman parasta, jonka halpuuttamisen aika on ohi. Tuotamme energiamme ja vientituotteemme tehokkaasti ja ilmastoystävällisesti.

Close Menu