MINULLE
TÄRKEÄÄ

Turvallisuus

Ulkoinen turvallisuus perustuu siihen, että rajat kestävät ja vahva asevelvollisuuteen perustuva maanpuolustus toimii. Suomen tuleva Nato-jäsenyys ja Pohjoismainen yhteistyö tukee Suomen maanpuolustusta ja takaa jokaiselle suomalaisen turvallisen kodin.

Sisäistä turvallisuutta on varmistaa poliisille ja rajavalvonnalle riittävät resurssit uhkien, kuten yleistyvän kyberrikollisuuden ratkaisemisessa. Koulujen tukipalveluiden, terveydenhuollon ja nuorten ohjaamisen resursseja tulee vahvistaa rikoksia ehkäisevässä toiminnassa.

Arjen turvaa on, että lähipalvelut toimivat. Lääkäriin pääsee sekä poliisi, ambulanssi ja palokunta tulevat tarvittaessa. Työtä riittää hyvinvointialueiden toiminnan ja talouden vahvistamisessa.

Tiet ja radat ovat Suomen verisuonisto ja toimivat tietoliikenneyhteydet hermoverkko. Pulssin täytyy tuntua ja tiedon liikkua koko maassa. Yli kolmen miljardin korjausvelat teillä ja rautateillä tulee saada kuriin. Yrityksille ja kansalaisille pitää varmistaa yhä vahvemmat tietoliikenneyhteydet koko maassa.

Perunaa ja leipää pitää riittää sekä kodin tulee olla lämmin. Kotimaista ruokaa ja energiaa tulee vaalia sekä niiden kestävää tuotantoa vahvistaa.

Turvallisuus on yksityisomaisuudensuojaa. Suomen metsät kuuluvat suomalaisille metsänomistajille ja heillä tulee olla jatkossakin oikeus hallita omaa omaisuuttaan. Suomessa tarvitaan enemmän järkeä, valppautta ja ennakointia EU:n päätöksenteon valmistelussa.

Talous

Kestävä talous tarkoittaa suomalaiselle työtä, toivoa ja toimeentuloa. Julkinen talous tulee saada tasapainoon ja vastuuton velaksi eläminen lopettaa.

Yrittäjyys on valtion talouden moottori ja toimiakseen se tarvitsee virtaa ja polttoainetta. Yrittäjyyteen tulee kannustaa ja ahkeruudesta sekä toimeliaisuudesta palkita. Hyvä lainsäädäntö edesauttaa yrittäjän ja yritysten toimintaympäristöä.

Yrityksiä tulee kannustaa kasvuun, uuden luomiseen ja investointeihin. Pirkanmaa on vahva kasvumaakunta. Perustana on yliopiston, ammattikorkeakoulun, muiden oppilaitosten ja yritysten hyvä yhteistyö. Meillä on mahdollista panostaa enemmän tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoimintaan kuin valtakunnan tason tavoite 4 % bruttokansantuotteesta on.

Vahva osaaminen on osa toimivaa taloutta. Monipuolinen ja laaja korkeakouluverkosto tulee säilyttää maakunnissa. Koulutuksen ja työn tulee olla saavutettavissa jokaiselle suomalaiselle. Osaajapulaan löydetään ratkaisut parantamalla ammattikoulujen ja korkeakoulujen yhteyksiä yrityksiin, sekä työperäisellä maahanmuutolla.

Työllisyysaste tulee nostaa pohjoismaiselle tasolle 80 %:iin. Reilun työelämän pelisäännöt ja paikallinen sopiminen ovat yhdistettävissä.

Tulevaisuus

Tulevaisuudessa Suomi on yhä tasa-arvoisempi asumisen, liikenteen ja yrittämisen näkökulmista. Ihmisellä on mahdollista vapaammin valita asuinpaikkansa ja -tapansa.

Tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa ratkaisukeskeisiä ja järkivihreitä ajattelutapoja luontokadon ratkaisemiseen ja metsätalouden jatkamiseen. Monimuotoiseen metsien käyttöön kuuluu myös metsästys.

Meidän tulee pitää huolta siitä, että jälkipolvet pärjäävät. Lapsille ja lapsenlapsille taataan turvallinen elinympäristö, jossa voi käydä rauhassa koulua, harrastaa ja kasvaa tasapainoisesti.

Nuorista pidetään huolta ja heille on varmistetaan hyvät eväät elämään takaamalla saavutettavat terveydenhoidon palvelut. Yksineläjät ovat osa yhteisöä ja heitä ei tule unohtaa tarvittavan tuen ulkopuolelle. Perheet voivat hyvin ja eläkeläiset tulevat toimeen. Työikäisille on töitä ja toivoa tulevaisuuden rakentamisessa.

Tasa-arvon eteen tulee tehdä töitä nyt ja tulevaisuudessa. Meidän tulee mahdollistaa, että yhä useammat vanhemmat käyttävät vanhempainvapaat ja sukupuolten väliset tuloerot pienenevät.

Me tarvitsemme ymmärrystä ja vuoropuhelua ääripäiden välille, neuvottelutaitoa vaikeisiin aiheisiin sekä keskelle vaihtoehtoja purkamaan mustavalkoista ajattelua. Meidän tulee lähestyä haasteita ratkaisukeskeisesti ja tuleviin kriiseihin tulee varautua taloudellisesti ja toiminnallisesti. Lainsäädännön tulee olla mahdollistava ja seurata kehitystä.

Close Menu