Metsistä ei tule tehdä museoita

Aamulehti kolumni 11/2022

EU-komission ehdotus ennallistamisasetuksesta on huono. Ennallistamisvaade voisi pahimmillaan käsittää miljoonia hehtaareja, joista vesistöjen, metsien, soiden ja turvepeltojen osuus olisi suurin.

Ylä-Pirkanmaalla olemme aina eläneet vahvasti metsästä. Luonto ja sen antimet virkistävät ja kestävä metsätalous tuo leivän pöytään. Metsä on avannut myös kehityksen ja kasvun tiet maakunnasta maailmalle. 

Kymmenen prosenttia Suomessa tuotetusta sahapuutavarasta tulee Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen alueelta. Ennen koronaa Pirkanmaan metsäteollisuuden vientiarvo oli yli kaksi miljardia euroa. Sahatavaran, puu- ja paperituotteiden valmistuksen lisäksi meillä on vahvaa osaamista esimerkiksi huonekaluteollisuudessa.

EU:ssa metsäisten maiden näkökulman ymmärtämisessä on ongelmia. Liekö syyt siellä, että monista maista on metsät hakattu paljaaksi jo aikapäiviä sitten. Kestävän metsätalouden periaate ei siis voi olla tuttu, jos sitä ei koskaan ole osattu harrastaa.

EU:n metsätalousmaissa ei hyväksytä, että nykyinen komissio on EU:n vihreän kehityksen ohjelmasta vastaavan komission varapuheenjohtaja Frans Timmermansin johdolla koko ajan pyrkinyt haalimaan metsiin liittyvää valtaa itselleen. Metsäpolitiikka kuuluu EU:n jäsenmaiden omaan toimivaltaan.

Jäsenmaiden tulee tehdä selväksi, ettemme ole muuttamassa toimivaltasuhteita miltään osin. EU komission on pysyttävä lestissään ja määräysvallan meidän omissa osaavissa käsissä.

Hyvällä metsänhoidolla Suomen metsien kasvu on kaksinkertaistunut elinaikanani, ollen nyt 110 miljoonaa kuutiota vuodessa. Metsämme kasvat joka vuosi myös merkittävästi enemmän kuin niitä hakataan. Suomi on ollut myös omatoimisen ennallistamisen edelläkävijä. Suomen metsistä on suojeltu yhteensä 2,9 miljoonaa hehtaaria.

Eduskunnassa teemme työtä sen eteen, että Suomen kanta komission esitykseen olisi vieläkin jyrkempi. Valtiovarainvaliokunnassa otimme jo kielteisen kannan asiaan ja samoin ovat toimineet jo ainakin talousvaliokunta, ympäristövaliokunta ja maa- ja metsätalousvaliokunta.

Metsien kestävä käyttö tulevaisuudessa on Suomelle elintärkeä kansallinen asia ja linjan siitä on oltava selkeä. Komission ennallistamisesitys ei saa edetä nykymuotoisena asetuksena jäsenmaita velvoittavaksi.

Arto Pirttilahti

Kansanedustaja

Mänttä-Vilppula

Leave a Reply

Close Menu