TULEVAISUUS

Epävarmuutta kuvaava sana on vain nykyisten maailman muutoksien siivittämänä luonut enemmän itselleen merkitystä. Tulevaisuutta ja epävarmuutta voidaan kuitenkin erottaa toisistaan oikealla ennakoinnilla. Yksi tärkeä ennakointia edesauttava väline on tutkimus, kehittäminen…

Continue Reading
Close Menu