Arto Pirttilahti

Elinvoimaa vahvistavia päätöksiä

Kolumni julkaistu KMV-lehdessä 11.5.2017

Onnittelut uusille valtuutetuille ja kiitokset kaikille vaaleihin osallistuneille! Demokratia toimii. Saimme valintamme mukaisen valtuuston. Jos yhdistyneen Mänttä-Vilppulan ensimmäiset valtuustokaudet olivat mielenkiintoisia ja uutta rakentavia, niin nytkin valittu valtuusto pääsee tekemään vuosisadan uudistuksia.

Maakuntauudistus on suurin aluehallinnon muutos sitten 1860-luvun. Kuntien on aivan välttämätöntä olla aktiivisesti mukana uudistuksessa maakunnan rinnalla. Monet palvelut ja omistusrakenteet yhtiöitetään. Vain mukana olemalla varmistamme alueemme palveluiden toimivuuden ja saatavuuden tulevaisuudessa.

Näillä näkymin muutokset astuvat voimaan vuonna 2019. Pari asiaa kunnat voivat tehdä jo aiemmin elinvoimaisuutensa parantamiseksi. Muutettu maankäyttö- ja rakennuslaki sekä uusi hankintalaki on otettava käyttöön kunnissa.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutosten tavoitteena on joustavoittaa päätöksentekoa ja tuoda se lähemmäksi kuntalaista. Kunnat saivat enemmän valtaa ja nopeutta päättää kaavoituksesta sekä rakennusluvista esimerkiksi rantarakentamisessa ja maaseuturakentamisessa. Kunnat saivat myös vastuuta, sillä ELY-keskusten valitus- ja ohjausvaltaa kavennettiin.

Kuntien on hyödynnettävä lain mahdollisuudet ja uudistettava rakennusjärjestyksensä. Tämä on oivallinen paikka vähentää byrokratiaa kuntatasolla ja virkistää rakentamista. Tätä kautta on myös mahdollisuus saada uusia asukkaita.

Toinen asia, joka vahvistaa alueen elinvoimaisuutta, on uusi hankintalaki. Kuntien hankinnat ovat vuositasolla yhteensä 34 miljardia euroa. Uusi laki helpottaa palveluiden, tavaroiden ja ruokahankintojen tekemistä lähialuetta korostaen.

Hankintakriteereinä voivat olla hinnan lisäksi työllistävyys, ympäristöarvot, innovatiivisuus ja laatu. Neuvottelumenettelyn keventymisen myötä kunta voi esimerkiksi kutsua koolle alueen ruuantuottajia ja selvittää, millaista tarjontaa alueella on peruselintarvikkeissa sekä sesonkituotteissa ja perustaa hankintansa tälle pohjalle.

Siirry sivun alkuun
facebook