Arto Pirttilahti

Vahvempia yhdessä

Kolumni julkaistu KMV-lehdessä 29.6.2017

Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajana. Puheenjohtajuusvuonna korostetaan rajaesteiden purkamista. Se tarkoittaa mahdollisimman sujuvaa arkea rajojen yli kansalaisille ja yrityksille. Ilmapiiri on nyt suotuisampi kuin koskaan yhteistyön tiivistämiselle.

Suomi esittää, että jokaiseen Pohjoismaahan perustetaan poikkihallinnollinen neuvottelukunta, joka käy läpi ongelmakohtia. Muun muassa ammattipätevyyden tunnustaminen maiden välillä kangertelee. Esimerkiksi norjalaiset eivät hyväksy suomalaista sähköasentajaa töihin Norjaan suomalaisella tutkinnolla. Tällaiset asiat on ratkaistava.

Paljon on vuosikymmenten aikana ratkaistu ja muuttunut jopa itsestäänselvyyksiksi, kuten vapaa liikkuvuus, kun hurautamme Torniosta Haaparantaan. Uutena muutoksena vuoden alusta koneurakoitsijoiden liikkuvuus parani. Enää ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa työkoneesta, kun sillä menee Norjaan urakoimaan.

Pohjoismainen yhteistyö täydentää kansallista päätöksentekoa konsensuspohjalta. Se on ollut uraauurtavaa. Nyt kansainvälinen kauppa- ja ilmastopolitiikka on ahtaalla ja lyhytjänteiset kansalliset edut korostuvat. Pohjoismaat ovat 26 miljoonan asukkaan markkina-alue. Jos haastavassa tilanteessa teemme Pohjoismaista entistä vahvemman talousalueen, jatkamme menestyksen tiellä.

Tiivis yhteistyö esimerkiksi energiasektorilla on hyödyttänyt taloudellisesti ja siten lisännyt hyvinvointia. Monet suomalaiset yritykset toimivat koko alueella. Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä vihreään talouteen ja puhtaaseen energiaan siirtymisessä. Olemme 25 vuotta edellä muuta maailmaa. Hiilidioksidipäästömme sähköntuotannossa ovat viidesosan maapallon keskiarvosta.

Meidän on hyödynnettävä innovointipotentiaalimme täysimääräisesti. Näin syntyy myös työpaikkoja. Näin todetaan myös Jorma Ollilan raportissa "Pohjoismainen energiayhteistyö: Vahva tänään - vahvempi huomenna". Jos emme tartu tilaisuuteen, työpaikat syntyvät muualla. Päättäjien vastuu on huolehtia hyödyn jakautumisesta koko väestölle.

Siirry sivun alkuun
facebook